De Weg naar Geluk - AFL3

Welkom bij de weg naar geluk! Een programma met ieder weekend opnieuw hartverwarmende verhalen.  

Zoals de verhalen van de bewoners van Huize Nazareth, een woonzorgcentrum van de Zorggroep Alexianen te Tienen. Tom Aerts van Hoorcentrum Aerts maakt er een erezaak van om als CEO toch dicht bij zijn klanten te staan. En, we gaan we langs bij Ann. Dankzij de hulp van i-mens verzorgende Liesbeth kan ze zelfstandig wonen en binnenkort wil Ann zelfs alleen op vakantie.