Allemaal Eco AFL 4 - Energiezuiniger Wonen

Er gaat geen seconde voorbij of we verbruiken energie. Als je ecobewuster wil leven, kan je proberen om dat verbruik te verminderen. Je kan ervoor kiezen om zo weinig mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken zoals stookolie, en in de plaats daarvan zelf energie op te wekken via zonnepanelen, of je gaat voor groene stroom. Een slimme keuze, want je spaart geld uit en het is zoveel beter voor het milieu.