Stembus18: Bekkevoort

embed
Bekkevoort wordt al 12 jaar lang bestuurd door de coalitie CD&V - sp.a. Al die tijd draagt Hans Vandenberg er de burgemeesterssjerp, en ook op 14 oktober gaat hij resoluut voor een derde ambtstermijn. De oppositie erkent dat er een aantal goede dingen zijn gebeurd, veel minder tevreden is ze over het masterplan dat het huidige bestuur heeft opgemaakt. Maar allen zijn ze het er wel mee eens dat een van de prioriteiten de komende 6 jaar de wateroverlast moet zijn.