KU Leuven ontzet professor inspanningsfysiologie uit leidinggevende functies, Uitgelicht praat met advocate Christine Mussche: "Ongelooflijk lang geduurd"

De KU Leuven neemt na een analyse van een externe preventieadviseur maatregelen tegen een professor inspanningsfysiologie wegens machtsmisbruik. Dat blijkt uit een document dat onze redactie in handen kreeg. Die professor werd eerder dit jaar nog vrijgesproken in beroep bij de interne procedure, omdat de feiten verjaard waren voor de specifieke sanctie die de rector oplegde in eerste aanleg. De rector legde een sanctie op waarbij de verjaringstermijn namelijk op 1 jaar ligt, onder meer berisping of schorsing vallen daar onder. Bij sancties als ontslag of terugzetting in graad zou de verjaringstermijn op 5 jaar gelegen hebben.