Voor Eeuwig en Altijd

Voor Eeuwig en Altijd - Leuvense Stadsarchief: aflevering 2 - De Markten van Leuven en haar duistere kantjes

Voor Eeuwig en Altijd - Leuvense Stadsarchief: aflevering 2 - De Markten van Leuven en haar duistere kantjes

Voor Eeuwig en Altijd - Leuvense Stadsarchief: aflevering 2 - De Markten van Leuven en haar duistere kantjes

Doorheen de eeuwen heeft de stad Leuven ontelbare stadsrekeningen in dikke boeken bijgehouden. Gortdroge informatie, zou je denken. Maar gek genoeg, geven deze rekeningen een verrassend beeld over wat zicht heeft afgespeeld in de geschiedenis van Leuven... Zo kan je bijvoorbeeld ontdekken in de stadsrekeningen dat een beul werd betaald voor het klaarzetten van stellingen, voor de terechtstelling van veroordeelden. Archivaris Nick Vandenbroeck zoomt in op enkele terechtstellingen die plaatsvonden op de markten van Leuven, doorheen de eeuwen. Dit alles aan de hand van gortdroge stadsrekeningen die veel vertellen over de manier waarop mensen in Leuven en meerbepaald op haar markten werden bestraft.