Nieuws

300 Vlaamse suikerbietplanters kopen samen 1500 beschermende afdekzeilen aan

300 Vlaamse suikerbietplanters hebben samen 1500 beschermende afdekzeilen gekocht om hun geoogste suikerbieten te beschermen. Vorig jaar waren er tijdens de oogst veel temperatuurschommelingen en gingen de bieten rotten. Dat willen de boeren nu vermijden. Het is de eerste keer dat zoveel landbouwers samen iets aankopen. Ze krijgen ook extra steun van het Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds.