Onderwijs

Afschaffing M-decreet zorgt mogelijk voor meer inschrijvingen in buitengewoon onderwijs: "De jongeren hebben de specifieke zorg nodig"

De afschaffing van het M-decreet in het onderwijs zorgt mogelijk voor heel wat meer inschrijvingen in het buitengewoon onderwijs in onze regio. Door het M-decreet konden kinderen met een beperking ook in het gewone onderwijs lesvolgen. Maar het decreet is nu afgeschaft, en daardoor gaan heel wat kinderen met een beperking weer naar het buitengewoon onderwijs moeten gaan. En dat zorgt wellicht voor een tekort aan plaatsen, zoals in De Brug in Aarschot.