Media en Cultuur

Belangrijke archeologische vondsten in Glabbeek

embed
door Lode Nuyts  Tijdens rioleringswerken legden archeologen restanten van een grote ambachtelijke zone bloot. Ze ontdekten maar liefst 15 pottenbakkersovens en 1 metaaloven uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. De vondst toont in elk geval aan dat er in Glabbeek al lang voor 2020 heel wat bedrijvigheid was.