Nieuws

Herentse oppositie gaat verenigd klacht neerleggen tegen schepen Maarten Forceville

Oppositiepartijen Vooruit, Groen en Herent21 gaan morgen samen een deontologische klacht neerleggen op het gemeentehuis van Herent tegen Maarten Forceville, schepen van onder meer mobiliteit en jeugd. Volgens de oppositiepartijen zijn er aanwijzingen dat Forceville informatie die hij als schepen verzamelt, gebruikt voor zijn privéorganisatie. Hij zou zijn functie als schepen misbruiken.