Justitie

Kinderdagverblijf in Keerbergen geschorst na klacht over veiligheid van de kinderen

In kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 in Keerbergen is een van de kindjes met duct tape vastgeplakt. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk, maar het Agentschap Opgroeien trekt de vergunning van de crèche meteen voor twee manden in. Een onderzoek moet aan het licht brengen wat er juist gebeurd is en of het kinderdagverblijf weer open kan. Op dit moment hebben al tien ouders de gemeente gevraagd mee te zoeken naar een oplossing voor de kinderen. Vanavond meer informatie in ons nieuws. 

Lees hieronder het officiële persbericht van het Agentschap Opgroeien:

Na een melding op donderdag 10 november, werd de vergunning van kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 wegens hoogdringendheid geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen. Het kinderdagverblijf kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing maar dat bezwaar werkt niet opschortend. Op dit moment kunnen er dus geen kinderen worden opgevangen in het kinderopvanginitiatief. Het dossier wordt nu grondig onderzocht voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen. 

Deze beslissing heeft een enorme impact voor de ouders van de kinderen die er werden opgevangen. Ouders moeten nu al zeker tijdelijk op zoek naar een nieuwe opvangplek voor hun baby's of peuters: ze kunnen hiervoor terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Keerbergen. Zij proberen de getroffen ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente kan een beroep doen op de mogelijkheid om tijdelijke vervangcapaciteit te creëren. Daarbij kunnen organisatoren die aan de voorwaarden voldoen een subsidie krijgen om tijdelijk de kinderen die geïmpacteerd worden door de schorsing, op te vangen.