Gezondheid

Kleuters en lagere school leerlingen leren op een speelse manier omgaan met chemische producten

Elk jaar meldt het Antigifcentrum nog meer dan 6000 ongevallen met chemische producten waarbij kinderen betrokken zijn. Daarom ontwikkelde FOD Volksgezondheid samen met Uitgeverij Averbode een lessenpakket voor basisscholen om kinderen al vroeg te leren over de gevaren van deze producten. Wij gingen eens kijken wat de kinderen vanmorgen leerden in de Onze-Lieve-Vrouw basisschool in Scherpenheuvel-Zichem.


Meer info op: https://com.uitgeverijaverbode.be/de-uitkijkers