Schatten van mensen: Aflevering 2

We maken kennis met Bart die sinds jaren kampt met psychische klachten maar ondanks zijn fragiele mentale gezondheid toch zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dat wordt mogelijk gemaakt door de diensten van Thuiszorg. 

We ontdekken ook dat zorgen voor mensen niet enkel gaat over 'de was en de plas' doen voor een ander. In het woonzorgcentrum Booghuys staat de mens centraal en wordt voldoende aandacht besteed aan het verleden van haar bewoners.