Nieuws

65 vrijwilligers spotten 19 reeën in Meerdaalwoud tijdens wildtelling

De vrijwilligers speurden een oppervlak af goed voor één twintigste van het Meerdaalwoud. Dat daar 19 reeën zijn geteld is volgens het Vlaams Agentschap Natuur en Bos een gezond aantal. Maar toch is er over de jaren heen een dalende trend te merken. Dat zou volgens ANB aan de toenemende populatie van de everzwijnen kunnen liggen. Want reeën en everzwijnen kunnen nog niet zo goed samenleven in hetzelfde bos.