Mobiliteit en Verkeer

Gemeente Haacht breidt zone 30 in Tildonk uit

Voortaan mag je in bijna de hele bebouwde kom van Tildonk, deelgemeente van Haacht, maximaal 30 per uur rijden. Het gemeentebestuur van Haacht heeft eerder al de zone 30 in Haacht centrum en Wakkerzeel uitgebreid en nu is Tildonk aan de beurt. Op die manier wil het bestuur meer duidelijkheid scheppen en bovendien ook zorgen voor meer veiligheid voor zwakke weggebruikers.

Meer info: https://www.haacht.be/uitbreiding-zone-30-tildonk