Mobiliteit en Verkeer

Wat kan er verbeteren aan de mobiliteit in onze regio? Vervoerregio Leuven wil jouw inbreng

embed
Tegen eind 2021 moet onze regio een nieuw vervoersplan hebben voor de komende 10 jaar, en iedereen mag daarvoor zelf zijn suggesties geven. Alle inwoners kunnen meegeven of ze prioriteit geven aan nieuwe fietspaden, of meer busbanen, en of ze liever meer deelauto's zien of goedkoper openbaar vervoer. En dat kan, coronaproof, via een interactief filmpje.